Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra, theo dõi lịch trình nhập

- xuất hàng hóa

- Kiểm soát hàng hóa và lập chứng từ mua hàng từ NCC lên hệ thống Misa

- Lập chứng từ hàng bán trả lại

- Lập phiếu xuất kho hàng hóa

- Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ/phát sinh

- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

- Công việc khác theo theo yêu cầu cấp trên/phát sinh

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán

- 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên đã làm về mặt hàng máy móc, phụ tùng, CCDC

- Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Misa

- Cẩn thận, trung thực

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.